Your Wiki

Included page "clone:kurikuulsus" does not exist (create it now)

Sissejuhatus

Käesolev Wiki on koostatud aine „Sotsiaalne tarkvara ja võrgukogukonnad“ raames rühmatööna ning käsitleb teemat, kuidas interneti levik on muutnud ja suurendanud inimeste võimalust kuulsaks saada. Interneti all on mõeldud ennekõike World Wide Webi (WWW), sest ehkki internet on üldisem mõiste, toimub suurem osa võrgusuhtlust praegusel ajahetkel just WWW vahendusel.

Kuulsus ja internet

Kui enne interneti tulekut pidi selleks, et kuulsaks saada, silma paistma millegi märkimisväärsega (enamasti positiivses mõttes), siis nüüd on see muutunud vähem oluliseks. Silma peab mõistagi endiselt paistma, kuid nii mõnigi kord pole tegija eesmärk olnud kuulsaks saada, enamasti siis, kui hakkama on saadud mingi rumalusega. Tänapäeva maailmas peab ennekõike enda filmida ja/või pildistada laskmisega väga ettevaatlik olema, sest vähimagi hooletuse korral võivad sellised fotod/videod internetis levima ja klikke koguma hakata. Mis aga korra juba võrguavarustesse pääsenud, seda sealt naljalt enam ei kõrvalda. Selline on internetikuulsuse pahupool.

Mõistagi on internet samas paljudele andnud varasemast avarama väljundi. Eelkõige kuuluvad sellesse kategooriasse igasugused loomeinimesed, nagu näiteks lauljad, muusikud, näitlejad, aga ka programmeerijad. Sageli on taoline kuulsus küllaltki piiratud, levides üksnes konkreetse sihtgrupi hulgas, kuid selliste veebilehtede nagu MySpace, YouTube või Facebook abil on hea (või halva, olenevalt olukorrast) õnne korral võimalik jõuda ka massidesse ja ületada interneti kui meediakanali piir.

Lisaks annab internet lisaväljundi fännidega suhtlemiseks neile, kes on saanud tuntuks väljaspool internetti. Kodulehed, blogid, mikroblogid jne võimaldavad meil heita pilgu kuulsuste glamuursesse ellu ja tunda end osana sellest. Kollaste ajalehtede/ajakirjade müügiedu ju näitab, et meie huvi taoliste asjade vastu on piisavalt suur.

1. Tavainimesed
Tahtmatu kuulsus (inimesed, kes ei ole tahtnud kuulsaks saada, aga on saanud)
Ootamatu kuulsus (inimesed, kes on saanud palju kuulsamaks, kui kavatsesid)
Oodatud kuulsus (inimesed, kes tahtsid kuulsaks saada ja saidki)

2. Päriskuulsused
Internetitähed (inimesed, kelle populaarsuse kasvule internet kõvasti kaasa aitas)
Muidutähed (inimesed, kes on niisamagi populaarsed)

Lehekülje autorid

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License